FLON INDUSTRY

61-4375-73 PFA-Wide-Bottle 20mL F-1005-01

Thông số kỹ thuật

  • Với cái vung bên trong
  • Chiều cao tổng thể: Năm 60
  • Đường kính bên ngoài: Lưới
  • Đường kính miệng: Lưới
  • Độ dày tối thiểu: 0.5 hay hơn
  •  

Package size:130×100×30 mm 20 g  [About Package size]

Mã đặt hàng 61-4375-73
Mã nhà sản xuất F-1005-01
Mã JAN 0000000000000
Giá tiêu chuẩn JPY: 1,950 USD: 14.44
Excange rate 1USD= 135.08JPY
Valid price in Japan
Số lượng 1piece
Số lượng hàng tồn kho ở Nhật Bản
Qty.