Liên hệ với chúng tôi

Đề xuất sản phẩm (dành cho nhà cung cấp)

Chúng tôi cung cấp sản phẩm cho các nhà nghiên cứu, nhà sản xuất và các chuyên gia y tế ở Nhật Bản thông qua các danh mục và Web site.

Chúng tôi có các kho hàng lớn ở Nhật Bản, chúng tôi cung cấp dịch vụ bán hàng với số lượng nhỏ và có thể giao hàng ngay đến với khách hàng của mình.

Chúng tôi đang tìm kiếm trên toàn thế giới những sản phẩm có thể bán được cho thị trường Nhật Bản.

Nếu bạn đang cân nhắc việc bán sản phẩm của bạn cho thị trường Nhật Bản, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ Email sau đây.

Người phụ trách sẽ liên hệ với bạn về các sản phẩm mà công ty chúng tôi muốn xử lý.

 

◆ Đối với Thiết bị Phòng thí nghiệm & Thiết bị Công nghiệp

Bộ phận chịu trách nhiệm
Global Marketing Group

b-osso.as-1.co.jp

 

◆ Cho Thiết Bị Y Tế

Bộ phận chịu trách nhiệm
Medical Product Development Group I7020-38so.as-1.co.jp

 

◆ Cho các Sản Phẩm Y Tế Khác

Bộ phận chịu trách nhiệm
Global Marketing Group

b-osso.as-1.co.jp