FLON INDUSTRY

61-4375-64 PFA Narrow-MiỆNg 50mL F-1004-01

Thông số kỹ thuật

  • Với cái vung bên trong
  • Chiều cao tổng thể: Năm 67
  • Đường kính bên ngoài: Lưới
  • Đường kính miệng: Lưới
  • Độ dày tối thiểu: 0.5 hay hơn
  •  
Mã đặt hàng 61-4375-64
Mã nhà sản xuất F-1004-01
Mã JAN 0000000000000
Giá tiêu chuẩn JPY: 2,500 USD: 18.76
Excange rate 1USD= 133.25JPY
Valid price in Japan
Số lượng 1piece
Số lượng hàng tồn kho ở Nhật Bản
Qty.