Isocom

64-2579-07 Isocom, IGBT ĐẦU Vào IS314W DC, BỘ PHẬN khán giả đầu ra MOSFET, Surface Mount Mount, 6Pin SO IS314W

Thông số kỹ thuật

 • Số lượng:1 (5 mảnh)
 • Loại Gắn: Núi Bề mặt
 • Thiết bị xuất: IGBT, MOSFET
 • Điện Áp Tiến Tối Đa: 1.8V
 • Số Kênh: 2
 • Số PIN:6
 • Loại Gói:SO
 • Loại Hiện thời Đầu vào:DC
 • Thời gian Tăng Điển hình:35ns
 • ĐẦU Vào TỐI Đa HiỆN TẠI:1 (HiỆN TẠI ĐỈNh) A
 • Điện Áp Cách Ly:5000 (Tối Thiểu) Rms
 • Thời gian Ngã Điển hình:35ns
 • Chuỗi:IS314W
 • MÃ SỐ: 161-1177
 •  
Mã đặt hàng 64-2579-07
Mã nhà sản xuất IS314W
Mã JAN 0000000000000
Giá tiêu chuẩn JPY: 990 USD: 6.84
Excange rate 1USD= 144.83JPY
Valid price in Japan
Số lượng 1bag(5pieces)
Số lượng hàng tồn kho ở Nhật Bản
Qty.