64-2581-30 [Đã ngừng]2,6 LED Vàng V SMD, Osram Opto DURIS P5 GY DASPA1.23 FTGP-36-1 GY DASPA1.23 FTGP-36-1

Thông số kỹ thuật

 • Số lượng:1đã đặt (600mảnh)
 • Màu LED:Vàng
 • Loại Gắn: Núi Bề mặt
 • Số lượng LED:1
 • Điện Áp Tiến:2,6 V
 • Cường độ sáng:5,5 cd
 • Số PIN:2
 • Góc Xem:120 °
 • lux:18 lm
 • Hình Thấu kính: Hình vuông
 • Độ rộng Đường lưới Thống nhất:595 nm
 • Chiều:2,65 x 2,25 x 1,3mm
 • Chuỗi:DURIS P5
 • MÃ SỐ: 161-1856
 •  
Mã đặt hàng 64-2581-30
Mã nhà sản xuất GY DASPA1.23 FTGP-36-1
Mã JAN 0000000000000
Giá tiêu chuẩn JPY: 21,200 USD: 146.38
Excange rate 1USD= 144.83JPY
Valid price in Japan
Số lượng 1set(600pieces)
  Đã ngừng
Số lượng hàng tồn kho ở Nhật Bản -