64-2581-27 3,6 V Blue LED SMD, Osram Opto DURIS P5 GD DASPA1.14 ROSK-W5-1 GD DASPA1.14 ROSK-W5-1

Thông số kỹ thuật

 • Số lượng:1đã đặt (600mảnh)
 • Màu LED:Xanh lam
 • Loại Gắn: Núi Bề mặt
 • Số lượng LED:1
 • Điện Áp Tiến:3.6 V
 • Thông lượng Bán xạ:164mW
 • Số PIN:2
 • Góc Xem:105 °
 • Hình ống kính:Dome
 • Độ rộng Đường lưới Chính:461 nm
 • Chiều:2,65 x 2,25 x 1,3mm
 • Chuỗi:DURIS P5
 • MÃ SỐ: 161-1848
 •  
Mã đặt hàng 64-2581-27
Mã nhà sản xuất GD DASPA1.14 ROSK-W5-1
Mã JAN 0000000000000
Giá tiêu chuẩn JPY: 32,340 USD: 223.30
Excange rate 1USD= 144.83JPY
Valid price in Japan
Số lượng 1set(600pieces)
Số lượng hàng tồn kho ở Nhật Bản
Qty.