Isocom

64-2579-43 Isocom, PS2502-1B Trung Tâm Đo lường Đầu Vào Thông Qua Máy Quay, 4 Chân PS2502-1X

Thông số kỹ thuật

 • Số lượng:1 túi (20 mảnh)
 • Loại Gắn:Qua Lỗ
 • Điện Áp Tiến Tối Đa: 1.4V
 • Số Kênh: 1
 • Số PIN:4
 • Loại Gói:DIP
 • Nhập Loại Hiện thời: AC
 • Thời gian Tăng Điển hình:60
 • Số đầu vào Tối đa:50 mA
 • Điện Áp Cách Ly:5300 (Tối Thiểu) Rms
 • Tỷ lệ Truyền Tối đa Hiện tại:2000%
 • Thời gian Ngã Điển hình:53
 • Chuỗi:PS2502-1
 • MÃ SỐ: 161-1266
 •  
Mã đặt hàng 64-2579-43
Mã nhà sản xuất PS2502-1X
Mã JAN 0000000000000
Giá tiêu chuẩn JPY: 1,580 USD: 10.91
Excange rate 1USD= 144.83JPY
Valid price in Japan
Số lượng 1bag(20pieces)
Số lượng hàng tồn kho ở Nhật Bản
Qty.