Isocom

64-2578-95 Isocom, 6N138 D 6N138

Thông số kỹ thuật

 • Số lượng: 1 túi (10 mảnh)
 • Loại Gắn:Qua Lỗ
 • Điện Áp Tiến Tối Đa: 1.7V
 • Số Kênh: 1
 • Số PIN:8
 • Loại Gói:DIP
 • Loại Hiện thời Đầu vào:DC
 • ĐẦU Vào TỐI Đa HiỆN TẠI:1 (HiỆN TẠI ĐỈNh) A
 • Điện Áp Cách Ly:5000 (Tối Thiểu) Rms
 • Đầu ra Logic: Có
 • Tỉ lệ Truyền Tối thiểu Hiện tại:300%
 • Sê-ri:6N138
 • MÃ SỐ: 161-1147
 •  
Mã đặt hàng 64-2578-95
Mã nhà sản xuất 6N138
Mã JAN 0000000000000
Giá tiêu chuẩn JPY: 1,030 USD: 7.11
Excange rate 1USD= 144.83JPY
Valid price in Japan
Số lượng 1bag(10pieces)
Số lượng hàng tồn kho ở Nhật Bản
Qty.