Isocom

64-2578-85 Isocom, PS2505-1X AC Đầu Vào NPNS Phototransistor Đầu Ra Của Máy Chủ Thông Qua Máy Quay 4 Chân PS2505-1X

Thông số kỹ thuật

 • Số lượng:1đã đặt (100mảnh)
 • Loại Gắn:Qua Lỗ
 • Thiết bị xuất:Bóng bán dẫn quang NPN
 • Điện Áp Tiến Tối Đa: 1.4V
 • Số Kênh: 1
 • Số PIN:4
 • Loại Gói:DIP
 • Nhập Loại Hiện thời: AC
 • Thời gian Tăng Điển hình:4 bước
 • Số đầu vào Tối đa Hiện tại: ± 50 mA
 • Điện Áp Cách Ly:5300 (Tối Thiểu) Rms
 • Tỉ lệ Truyền Tối đa Hiện tại:600%
 • Thời gian Ngã Điển hình:3
 • Chuỗi:PS2505-1
 • MÃ SỐ: 161-1118
 •  
Mã đặt hàng 64-2578-85
Mã nhà sản xuất PS2505-1X
Mã JAN 0000000000000
Giá tiêu chuẩn JPY: 3,950 USD: 27.27
Excange rate 1USD= 144.83JPY
Valid price in Japan
Số lượng 1set(100pieces)
Số lượng hàng tồn kho ở Nhật Bản
Qty.