Isocom

64-2578-82 Isocom, PS2501-2X Đầu Ra Dual Optocoupler, qua máy phục vụ di động, 8 chân PS2501-2X

Thông số kỹ thuật

 • Số lượng:1đã đặt (50 mảnh)
 • Loại Gắn:Qua Lỗ
 • Thiết bị xuất:Bóng bán dẫn quang NPN
 • Điện Áp Tiến Tối Đa: 1.4V
 • Số Kênh: 2
 • Số PIN:8
 • Loại Gói:DIP
 • Nhập Loại Hiện thời: AC
 • Thời gian Tăng Điển hình:4 bước
 • Số đầu vào Tối đa:50 mA
 • Điện Áp Cách Ly:5300 (Tối Thiểu) Rms
 • Tỉ lệ Truyền Tối đa Hiện tại:600%
 • Thời gian Ngã Điển hình:3
 • Chuỗi:PS2501-2
 • MÃ SỐ: 161-1115
 •  
Mã đặt hàng 64-2578-82
Mã nhà sản xuất PS2501-2X
Mã JAN 0000000000000
Giá tiêu chuẩn JPY: 4,260 USD: 29.41
Excange rate 1USD= 144.83JPY
Valid price in Japan
Số lượng 1set(50pieces)
Số lượng hàng tồn kho ở Nhật Bản
Qty.