Isocom

64-2578-78 Isocom, Thông Tin Về Máy Tính Xách Tay Trong Ổ TIL198B (AC) Dual Optocoupler, Thông Qua Khe Cắm 8 Chân TIL198B

Thông số kỹ thuật

 • Số lượng:1đã đặt (50 mảnh)
 • Loại Gắn:Qua Lỗ
 • Điện Áp Tiến Tối Đa: 1.4V
 • Số Kênh: 2
 • Số PIN:8
 • Nhập Loại Hiện thời: AC
 • Thời gian Tăng Điển hình:100
 • Số đầu vào Tối đa:50 mA
 • Điện Áp Cách Ly:5300 (Tối Thiểu) Rms
 • Tỉ lệ Truyền Tối đa Hiện tại:7500%
 • Tỉ lệ Truyền Tối thiểu Hiện tại:1500%
 • Sê-ri:TIL198
 • MÃ SỐ: 161-1111
 •  
Mã đặt hàng 64-2578-78
Mã nhà sản xuất TIL198B
Mã JAN 0000000000000
Giá tiêu chuẩn JPY: 4,060 USD: 28.03
Excange rate 1USD= 144.83JPY
Valid price in Japan
Số lượng 1set(50pieces)
Số lượng hàng tồn kho ở Nhật Bản
Qty.