Isocom

64-2578-73 Isocom, MOC8101X AC Input NPN Phototransitor Đầu Ra, Thông qua Hole, DIP 6 Chân MOC8101X

Thông số kỹ thuật

 • Số lượng:1đã đặt (65 mảnh)
 • Loại Gắn:Qua Lỗ
 • Thiết bị xuất:Bóng bán dẫn quang NPN
 • Điện Áp Tiến Tối Đa: 1.5V
 • Số Kênh: 1
 • Số PIN:6
 • Loại Gói:DIP
 • Nhập Loại Hiện thời: AC
 • Thời gian Tăng Điển hình:2 (Thời gian Phản hồi)
 • Hiện tại đầu vào tối đa:60 mA
 • Điện Áp Cách Ly:5300 (Tối Thiểu) Rms
 • Thời gian Thu Điển hình:2 (Thời gian Phản hồi)
 • Sê-ri:MOC8101
 • MÃ SỐ: 161-1106
 •  
Mã đặt hàng 64-2578-73
Mã nhà sản xuất MOC8101X
Mã JAN 0000000000000
Giá tiêu chuẩn JPY: 4,000 USD: 27.62
Excange rate 1USD= 144.83JPY
Valid price in Japan
Số lượng 1set(65pieces)
Số lượng hàng tồn kho ở Nhật Bản
Qty.