Isocom

64-2578-63 [Không còn giữ lại]Isocom, Máy Chủ Nhập AC H11L1SM, Surface Mount, SMD 6 Chân H11L1SM

Thông số kỹ thuật

 • Số lượng:1đã đặt (1000mảnh)
 • Loại Gắn: Núi Bề mặt
 • Điện Áp Tiến Tối Đa: 1.5V
 • Số Kênh: 1
 • Số PIN:6
 • Loại Gói:SMD
 • Nhập Loại Hiện thời: AC
 • Thời gian Tăng Điển hình:0.1
 • Hiện tại đầu vào tối đa:60 mA
 • Điện Áp Cách Ly:5000 (Tối Thiểu) Rms
 • Đầu ra Logic: Có
 • Thời gian Ngã Điển hình: 0.1
 • Sê-ri:H11L1
 • MÃ SỐ: 161-1089
 •  
Mã đặt hàng 64-2578-63
Mã nhà sản xuất H11L1SM
Mã JAN 0000000000000
Giá tiêu chuẩn JPY: 81,870 USD: 565.28
Excange rate 1USD= 144.83JPY
Valid price in Japan
Số lượng 1set(1000pieces)
  Không còn giữ lại
Số lượng hàng tồn kho ở Nhật Bản -