Isocom

64-2578-47 Isocom, IS126 AC Input NPN Phototransitor Đầu Ra Dual Optocoupler, Surface Mount, DIP 4-Chân IS126

Thông số kỹ thuật

 • Số lượng:1đã đặt (750mảnh)
 • Loại Gắn: Núi Bề mặt
 • Thiết bị xuất:Bóng bán dẫn quang NPN
 • Điện Áp Tiến Tối Đa: 1.4V
 • Số Kênh: 2
 • Số PIN:4
 • Loại Gói:DIP
 • Nhập Loại Hiện thời: AC
 • Thời gian Tăng Điển hình:4 bước
 • Số đầu vào Tối đa:50 mA
 • Điện Áp Cách Ly:3750 (Tối Thiểu) Rms
 • Tỷ lệ Truyền Tối đa Hiện tại:400%
 • Thời gian Ngã Điển hình:3
 • Chuỗi:IS126
 • MÃ SỐ: 161-1047
 •  
Mã đặt hàng 64-2578-47
Mã nhà sản xuất IS126
Mã JAN 0000000000000
Giá tiêu chuẩn JPY: 25,460 USD: 175.79
Excange rate 1USD= 144.83JPY
Valid price in Japan
Số lượng 1set(750pieces)
Số lượng hàng tồn kho ở Nhật Bản
Qty.