ON Semiconductor

64-2577-69 [Đã ngừng]TRÊN NCV7691RCLV1GEVB, Bo Mạch Đánh Giá Driver LED của Bo Mạch Đánh Giá Rear Kết Hợp Bề Nghiệp (Ociconductor NCV7691RCLV1GEVB) NCV7691RCLV1GEVB

Thông số kỹ thuật

  • Số lượng:1 mảnh
  • Công nghệ LED:Driver LED
  • Phân loại Bộ:Bảng Đánh giá
  • Để Sử Dụng Với:Sáng Kết Hợp Rear
  • Thiết Bị Nổi Bật:NCV7691D10R2G
  • Tên bộ công cụ: bảng đánh giá ánh sáng kết hợp sau kỳ
  • MÃ SỐ: 161-0847
  •  
Mã đặt hàng 64-2577-69
Mã nhà sản xuất NCV7691RCLV1GEVB
Mã JAN 0000000000000
Giá tiêu chuẩn JPY: 31,700 USD: 218.88
Excange rate 1USD= 144.83JPY
Valid price in Japan
Số lượng 1piece
  Đã ngừng
Số lượng hàng tồn kho ở Nhật Bản -