NTT-AT Creative Corporation

4-1467-02 [Đã ngừng]Hệ thống đo lường vật chất nước ngoài tự động Dusker ® 200 với Máy quét tự động 

Thông số kỹ thuật

  • Kích thước Máy quét (mm): 290 x 146 x 130
  • Độ dày quét (kg): 2,9
  • Số lượng: 1 tập
  • *Đo trong một phòng sạch hoặc trong vùng tương tự để tránh phát hiện sai lệch bởi vật lạ.
  • Đặt Nội dung: (1) Mềm, (2) Dust Sampler DSW-01 [Cho Dasker ® 200] 100 mảnh, (3) Trình quét Tìm nạp Tự động
  •  

Package size:270×400×280 mm 4.3 kg  [About Package size]

Mã đặt hàng 4-1467-02
Mã JAN 0000000000000
Giá tiêu chuẩn JPY: 340,000 USD: 2,433.61
Excange rate 1USD= 139.71JPY
Valid price in Japan
Số lượng 1set
  Đã ngừng
Số lượng hàng tồn kho ở Nhật Bản -

Các Sản Phẩm Tương Tự

Các sản phẩm liên quan

Ca-ta-lô sản phẩm

Tên danh mục Trang
AS ONE Catalog 2021 [Instruments for Laboratory] 3012